مژده : شرایط استثنائی فروش

شرکت بساک بمنظور ایجاد اعتماد بیشتر در متقاضیان محترم ,در نظر دارد بزودی قبل  از اعلام افزایش قیمت واحدها به متقاضیان خرید واحد هائی  که پس از رزرو واحد ها   قادر نیستند جهت بازدید و انتخاب قطعی واحد در مهلت مقرر به کیش مسافرت کنند فرصت داده میشود که با پرداخت نصف مبلغ پیش پرداخت به بانک پارسیان در هر نقطه کشور و دریافت لحظه ای ضمانتنامه  معادل مبلغ پرداختی به  سررسید یک ماه بعد واحد رزرو شده را به مذت 15 روز برا ی خود رزرو شده نگهداری نماید که با فرصت داده شده قادربه  مسافرت به کیش و بازدید و انتخاب واحد اقدام نماید . شرکت هزینه مسافرت متقاضی را تا سه ملیون ریال پرداخت مینماید و در صورت انصراف با ارائه ضمانتنامه به بانک عینا مبلغ پرداختی خود را دریافت خواهد نمود . چنانچه خرید انجام شود تا سقف شش ملیون ریال هزینه سفر پرداخت خواهد شد

تیزر تبلیغاتی شهرک ساحلی کرانه

آخرین تغییرات

بخش مدیریت فروش

دفتر کیش:
میدان هرمز- بلوار حریره - انتهای بلوار - سمت راست - دفتر فروش شرکت بساک - کد پستی 7941745631
 شماره تماس دفتر فروش بساک  4 -44434001 - 076  و  91 - 44459590 -076               

تلفکس: 44459681 - 076