فراخوان همکاری

1-از کلیه سایتهای پر بیننده و توانمند وعلاقمند به همکاری در پیش فروش این شرکت دعوت میشود لطفا با دفتر فروش شرکت بساک در کیش تلفن ۰۷۶۴۴۴۵۹۵۹۱ تماس حاصل فرمایند.

 

2- از کلیه افراد و شرکتهائی که توانمند در ارائه طرحهای داخلی و دکوراسیون واحدهای مسکونی - خدماتی - اداری میباشند و علاقمند به مشارکت در ارائه آن در سایت و استفاده از مزایای منحصر به فرد آن میباشند دعوت میشود با تماس با تلفن فوق کلیه اطلاعات لازم را کسب فرمایند .

 

این شرکت با استفاده از فن اوری سایبری شرایطی را فراهم نموده که با لینک به سایتهای توانمند و بااساتفاده از پتانسیل تبلیغ و ارائه طریق خریداران را برای پیش فروش واحد های مسکونی شرکت هدایت نموده و با روش های سایبری و کاملا برنامه ریزی شده با درجه امنیت کافی که خریدارن قادر باشند بدون واسطه و بدون هزینه اضافی و با آگاهی کامل از طراحی واحد انتخابی خرید نمایند.

شرایط فنی اجرائی با تماس با شرکت قابل حصول خواهد بود.

3- از علاقمندان به همکاری در فروش در نظام سایبری شرکت دعوت مبشود با تلفن ها شرکت تماس حاصل نمایند

 

تیزر تبلیغاتی شهرک ساحلی کرانه

آخرین تغییرات

بخش مدیریت فروش

دفتر کیش:
میدان هرمز- بلوار حریره - انتهای بلوار - سمت راست - دفتر فروش شرکت بساک - کد پستی 7941745631
 شماره تماس دفتر فروش بساک  4 -44434001 - 076  و  91 - 44459590 -076               

تلفکس: 44459681 - 076