فقط به شماره حساب های بانکی شرکت پرداخت کنید

بدینوسیله شماره حساب شرکت بساک جهت پیش خرید واحد های شهرک ساحلی لوکس کرانه کیش و همچنین ساختمان اداری بساک اعلام می گردد.

شماره حساب : ۶-۵۲۸۱-۸۱۰ بانک پارسیان شعبه مرکزی کیش بنام شرکت بازرگانی و سرمایه گذاری اینده کیش (بساک)

شماره حساب : 0103098743000  بانک دی شهبه مرکزی کیش  بنام شرکت بازرگانی و سرمایه گذاری اینده کیش (بساک)

ضمنا   قیمت واحد ها ی مسکونی و اطلاعات فنی در خود واحد در سایت www.basak-k4.com قابل مشاهده میباشد و تلفن  90- 07644459591  آماده راهنمائی میباشد.

   

تیزر تبلیغاتی شهرک ساحلی کرانه

آخرین تغییرات

بخش مدیریت فروش

دفتر کیش:
میدان هرمز- بلوار حریره - انتهای بلوار - سمت راست - دفتر فروش شرکت بساک - کد پستی 7941745631
 شماره تماس دفتر فروش بساک  4 -44434001 - 076  و  91 - 44459590 -076               

تلفکس: 44459681 - 076