استقبال ساکنین واحد های بلوک D از طراحی و تجهیز ومبلمان

شرکت بساک  پس از تحویل واحد های بلوک D اکنون آماده است با گروه فنی و اقتصادی خود بنا به میل و سلیقه مالک نسبت به طراحی و تجهیز مبلمان اقدام نماید .از علاقمندان درخواست میشود جهت تنطیم  زمان اجرا  بموقع و دریافت طراحهای مورد علاقه خود  با دفتر فروش 07644459590 الی 07644459591 تماس حاصل فرمایند

تیزر تبلیغاتی شهرک ساحلی کرانه

آخرین تغییرات

بخش مدیریت فروش

دفتر کیش:
میدان هرمز- بلوار حریره - انتهای بلوار - سمت راست - دفتر فروش شرکت بساک - کد پستی 7941745631
 شماره تماس دفتر فروش بساک  4 -44434001 - 076  و  91 - 44459590 -076               

تلفکس: 44459681 - 076