بازرگانی و سرمایه گذاری آینده کیش«بساک» (شرکت سهامی خاص)

شرکت بازرگانی و سرمایه گذاری آینده کیش« بساک» در مرداد ۱۳۷۵ با هدف جذب و بکارگیری اصولی سرمایه‌های کوچک متعلق به آن دسته از مدیران و کارکنان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تحت پوشش که تابع مقررات بازنشستگی صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز میباشند در منطقه آزاد کیش تحت شماره ۳۳۷ و با سرمایه ۲ میلیارد ریال به ثبت رسید و با توجه به موفقیتهای بدست آمده با افزایش سرمایه و در بعضی موارد مشارکت مستقیم صندوق آینده ساز استفاده مطلوب از سرمایه گذاریهای انجام شده را نموده است.

سرمایه شرکت از ۲ میلیارد ریال در سال ۱۳۷۵ به ۶۴۴ میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۹۰ رسیده است و تعداد سهام شرکت متناسباً از دو میلیون سهم به ۶۴۴ میلیون سهم و تعداد سهامداران از ۵ نفر در سال ۱۳۷۵ به ۴۱۲۰ نفر در پایان سال ۱۳۹۰ افزایش داشته است.

 

 

سیستم مدریت فروش

در صورتی که دارای رمز ورود می باشید برای رزرو و رویت واحد ها رمز ورود خود را وارد کنید.

در غیر این صورت از فرم رو به رو استفاده کنید.

تیزر تبلیغاتی شهرک ساحلی کرانه

آخرین تغییرات

بخش مدیریت فروش

دفتر کیش:
میدان هرمز- بلوار حریره - انتهای بلوار - سمت راست - دفتر فروش شرکت بساک - کد پستی 7941745631
 شماره تماس دفتر فروش بساک  4 -44434001 - 076  و  91 - 44459590 -076               

تلفکس: 44459681 - 076